Frontpage 

ขอแจ้งลิงก์ใหม่ของเว็บ www.YaJai.com 
ลิงก์ใหม่ https://excelexpert.synology.me/yajai/

ทั้งนี้ลิงก์เดิมยังคงใช้งานได้ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปถ้าใช้ Chrome แล้วหากใช้ลิงก์เดิมไม่ได้ ขอให้ใช้ลิงก์ใหม่ตามที่แจ้งนี้แทน


 

วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

เริ่มถวายผ้าพระกฐินเวลา 10.30 น. โดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 10 จะมีพิธีบวชเนกขัมมะ พระสงฆ์ขึ้นเทศนาตอนค่ำ รุ่งเช้าวันที่ 11 รับบิณฑบาตรที่วัดธรรมสถิต

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงครัวและห้องน้ำสำหรับสุภาพสตรี

เรียนถามรายละเอียดได้จากพระอาจารย์สุชิน ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต โทร 081-454-8658 หรือหากไม่สามารถมาร่วมพิธีแต่ต้องการร่วมทำบุญ กรุณานำฝากบัญชี วัดธรรมสถิต ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านเพ-ระยอง หมายเลขบัญชี 498-005636-2

Cremate

สวัสดีครับ

ขอแจ้งลิงก์ใหม่ของเว็บ www.YaJai.com 
ลิงก์ใหม่ https://excelexpert.synology.me/yajai/

ทั้งนี้ลิงก์เดิมยังคงใช้งานได้ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปถ้าใช้ Chrome แล้วหากใช้ลิงก์เดิมไม่ได้ ขอให้ใช้ลิงก์ใหม่ตามที่แจ้งนี้แทน

 

 

About YaJai.com

ยาใจ เป็นชื่อตามหนังสือธรรมของวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง
ซึ่งรวบรวมคำสอนของท่านพ่อเฟื่อง โชติโก และวิธีฝึกสมาธิของท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ เมตตาอนุญาตให้นำเนื้อหาในหนังสือยาใจมานำเสนอบนเว็บนี้ พร้อมกับให้แนวทางว่าควรรวบรวมธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆไว้ด้วย ไม่ต้องเน้นรูปภาพเพราะเทียบกับธรรมคำสอนไม่ได้เลย

 

night03 

เนื้อหาจากหนังสือยาใจแทบทั้งหมดในเว็บนี้ ได้มีผู้ศรัทธานามว่า คุณมุก และวิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติแบบที่ ๒ ได้มีผู้ศรัทธานามว่า mayrin กรุณานำไปพิมพ์ไว้แล้วที่ larndham.net จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการสร้างเว็บนี้ไปได้มากทีเดียว จึงขอขอบคุณ คุณมุก กับ คุณ mayrin ไว้ ณ ที่นี้ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลของทั้งสองท่านด้วย

หากท่านใดต้องการให้คำแนะนำ ส่งข่าวของวัดธรรมสถิต รูปภาพ หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งอยากนำมาร่วมบันทึกไว้ในเว็บนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ excel@ExcelExpertTraining.com

หากเว็บนี้มีข้อผิดพลาดอย่างใดก็ตาม ขอให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างเว็บนี้เอง ทางวัดธรรมสถิตมิได้มีส่วนต้องรับผิดด้วยแต่อย่างใด

สมเกียรติ และ กฤษณพร ฟุ้งเกียรติ
มกราคม 2551, ตุลาคม 2559

Go to top