พิมพ์
หมวดหลัก: All cat
หมวด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

"จำไว้นะ... ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่เขา ไม่ได้อยู่ที่เรา ไม่ต้องเอามันมาใส่ใจ"

-หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน-