พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ
เจริญภาวนากำหนดรู้ ดูลมหายใจเข้าออก (พุทโธ)
16 กันยายน 2555

โครงการ จิตใสใจสบาย
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=sVFxAVXxtkE

ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=HJj5fL7KHHc

ตอนที่ 3
http://www.youtube.com/watch?v=yMt1dcVA_a4

ตอนที่ 4 ไขปัญหาธรรม
http://www.youtube.com/watch?v=65iulEu61fo

 

Download MP3

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4

 

Go to top