"จำไว้นะ... ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่เขา ไม่ได้อยู่ที่เรา ไม่ต้องเอามันมาใส่ใจ"

-หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน-

Go to top