พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ พระป่ากรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แสดงพระธรรมเทศนา ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. จบการแสดงพระธรรมเทศนา

จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MP3 : 

  1. เทศน์ที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 16 กุมภาพันธ์ 2555 ตอนที่ 1
  2. เทศน์ที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 16 กุมภาพันธ์ 2555 ตอนที่ 2
  3. เทศน์ที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 16 กุมภาพันธ์ 2555 ตอนที่ 3

 

chula thumb 400x266

chula1 thumb 400x266

chula2 thumb 400x266

Go to top