สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมสถิต เขายายดา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ 29 ตุลาคม 2559 เริ่มถวายผ้าพระกฐินเวลา 10.30 น. โดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 28 จะมีพิธีบวชเนกขัมมะ พระสงฆ์ขึ้นเทศนาตอนค่ำ รุ่งเช้าวันที่ 29 รับบิณฑบาตรที่สำนักปฏิบัติธรรม

วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เริ่มถวายผ้าพระกฐินเวลา 10.30 น. โดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 29 จะมีพิธีบวชเนกขัมมะ พระสงฆ์ขึ้นเทศนาตอนค่ำ รุ่งเช้าวันที่ 30 รับบิณฑบาตรที่วัดธรรมสถิต

เรียนถามรายละเอียดได้จากพระอาจารย์สุชิน ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต โทร 081-454-8658 หรือหากไม่สามารถมาร่วมพิธีแต่ต้องการร่วมทำบุญ กรุณานำฝากบัญชี วัดธรรมสถิต ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านเพ-ระยอง หมายเลขบัญชี 498-005636-2

Go to top